​Event consultant​​


Wykształcenie:


​09.2013 - 09.2015

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Europeistyka

Studia II stopnia.

Specjalizacja: administracja i polityka UE.


09.2013 - 09.2014

Collegium Civitas w Warszawie

​Dyplomacja Kulturalna

- współczesne stosunki międzynarodowe,
- komunikacja marketingowa ze szczególnym uwzględnieniem PR w promocji kultury, innych kręgów cywilizacyjnych,
- polityka kulturalna RP (w formie prezentacji i analiz studium przypadków),
- techniki negocjacyjne, rozwiązywanie konfliktów,
- prezentacje, wystąpienia publiczne,
- zarządzanie projektami oraz mechanizmy pozyskiwania środków.


09.2010 - 09.2013

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kulturoznawstwo

Specjalizacje: zarządzanie kulturą, sztuki wizualne w odbiorze.


09.2007 - 06.2010

​​XLIX Liceum Ogólnoksztalcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego


Doświadczenie zawodowe:


od 09.2015

Muzyczny Teatr Śmiechu

Manager sprzedaży

- teatr: zarządzanie zespołem, organizacja biura, prowadzenie sprzedaży,

- ludzie - utrzymywanie pozytywnych stosunków z klientami oraz firmami zewnętrznymi,

- artyści - prowadzenie wydarzeń kulturowych.


02.2014 - 12.2014

Marian Murawski, Warszawa

Manager artysty

- marketing,

- PR,

- promocja,

- organizacja wydarzeń,

- dystrybucja książek,

- dbanie o wizerunek artysty,

- networking,

- tworzenie i prowadzenie fun-page'a

- pisanie tekstów,

- archiwizacja danych.


01.08.2012 - 30.09.2012

Galeria XX1, Wystawy, Warszawa

Praktykantka

- pomoc przy realizacji wystaw (przygotowanie wystaw, obsługa podczas wernisaży, opieka nad zagranicznymi artystami),

- tłumaczenie korespondencji angielskojęzycznej,

- przygotowywanie informacji prasowych o artystach,

- administracja galerii.


13.08.2012 - 21.08.2012

Polskapresse Sp. z o.o., polskathetimes.pl

​Praktykantka

- bieżąca aktualizacja serwisu [opracowywanie redakcyjne depesz agencji informatycznych, opracowywanie redakcyjne artykułów prasowych (tytułowanie, ilustrowanie, promowanie na stronach serwisu), tworzenie galerii fotografii],
- promowanie wybranych treści w mediach społecznościowych,
- obsługa systemu CMS, aplikacji pozwalających na dostęp do bazy zdjęć, edytora Milenium.


09.07.2012 - 31.07.2012

Teatr Capitol, Impresariat, Warszawa

Praktykantka

​- promocja spektakli Teatru Capitol (dostarczanie materiałów reklamowych do punktów dystrybucji biletów oraz przygotowanie oferty współpracy dla potencjalnych Partnerów Teatru Capitol),
- budowa nowych baz danych, uaktualnianie dotychczasowych, konstrukcja ofert sprzedaży.


Języki:


Polski - native speaker

Angielski - C1

Niemiecki - A 1.2


Hobby i zainteresowania:


- podróże,

​- kultura (książki biograficzne, teatr współczesny, sztuki wizualne – malarstwo współczesne, surrealizm),
- rysunek i projektowanie ubioru.