Wymagania (przynajmniej jedno z poniższych):

 

  • Dokumentacja potwierdzająca zdolność do pracy
  • Wykształcenie dydaktyczne
  • Wykształcenie lingwistyczne
  • Wyształcenie prawnicze
  • Wykształcenie ekonomiczne
  • Wykształcenie medyczne
  • Ładny uśmiech